طرز تهیه واویجه

طرز تهیه واویشکا ؛ غذای سنتی گیلانی

0
طرز تهیه واویشکا ؛ غذای سنتی گیلانی

طرز تهیه واویشکا ؛ غذای سنتی گیلانی واویشکا یکی از غذاهای غیربومی استان گیلان است که در زمان حمله روس ها به ایران در جنگ جهانی دوم وارد این منطقه شده است و در هریک از شهرهای گیلان به سبک و سیاق خاصی تهیه میشود. گویا کسانی در گیلان کلمه روسی بابوشکا ...