طرح ترافیک پنج شنبه و جمعه

جدول تعرفه های طرح ترافیک سال ۹۸ تهران

1
جدول تعرفه های طرح ترافیک سال ۹۸ تهران

جدول تعرفه های طرح ترافیک سال ۹۸ تهران سامانه طرح ترافیک ,در سال ۹۸ تعرفه‌های جدید و مبلغ دریافتی برای ورود به محدوده طرح ترافیک از سوی شهرداری تهران اعلام شده و برای آگاهی شهروندان در سایت حرف تازه با جدول مخصوص تعرفه ها منتشر کردیم. تعرفه‌های جدید سال ۹۸ از ۱۷ ...