طرح اعطای زمین برای فرزند دار شدن

ماجرای واگذاری ۲۰۰ متر زمین به خانواده ها برای تولد فرزند سوم

1
ماجرای واگذاری ۲۰۰ متر زمین به خانواده ها برای تولد فرزند سوم

ماجرای واگذاری 200 متر زمین به خانواده ها برای تولد فرزند سوم ماجرای اعطای 200 متر زمین به خانواده‌ها برای تولد فرزند سوم و شرایط و نحوه اختصاص و واگذاری زمین به خانواده‌ها برای تولد بچه سوم توسط بانکی پور رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تشریح ...