شیرازگردی

سفر به شیراز، شهر شعر و ادب و هنر

0
سفر به شیراز، شهر شعر و ادب و هنر

همه ما با شهر شیراز آشنایی داریم و در وصف زیبایی‌های آن بارها شنیده‌ایم. شیراز در میان مردم به‌عنوان شهر شعر و ادب و هنر شناخته شده است، زیرا در طول تاریخ همواره مورد توجه پادشاهان قرار گرفته و طبیعت زیبای آن، منبع الهام شاعران بزرگ تاریخ بوده است. بنابراین ...