شهریه مدارس نمونه دولتی

میزان شهریه مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی در سال ۹۸

1
میزان شهریه مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی در سال ۹۸

میزان شهریه مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی در سال 98 شهریه مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی در سال ۹۸ اعلام شد و با پایان سال تحصیلی ۹۷ و تعطیلی بچه ها بعد از امتحانات تکاپوی والدین برای ثبت نام فرزندانشان شروع می شود. بر همین اساس ، رئیس سازمان مدارس غیردولتی حداکثر شهریه برای ...