شهروندی دومینیکا

اخذ تابعیت دومینیکا در سریع ترین زمان

0
اخذ تابعیت دومینیکا در سریع ترین زمان

اخذ تابعیت دومینیکا از روش های مختلف همچون سرمایه گذاری، کمک های بلاعوض به دولت، تولد، ازدواج و غیره ممکن می باشد. این بین  دریافت شهروندی دومینیکا از طریق سرمایه گذاری جز راحت ترین راه ها محسوب می شود. در این روش همانگونه که از نام آن نیز مشخص است، ...