شنا کردن زن استرا در کیش

ماجرای شنای دالیلا همسر استراماچونی در آبهای کیش شنای زن استرا

0
ماجرای شنای دالیلا همسر استراماچونی در آبهای کیش شنای زن استرا

ماجرای شنا کردن دالیلا همسر استراماچونی در آبهای کیش "شنای دالیلا زن استرا" استقلال در اردوی کیش و ماجرای جر و بحث وی و ناراحتی و تصمیم به ترک ایران از همان سفر کیش که سال گذشته رخ داد را در مجله حرف تازه میخوانید   ماجرای شنای دالیلا همسر استراماچونی در ...