شماره پیامک سامانه خودارزیابی الکترونیکی کرونا

لینک ورود به سامانه خودارزیابی الکترونیکی کرونا salamat.gov.ir

0
لینک ورود به سامانه خودارزیابی الکترونیکی کرونا salamat.gov.ir

لینک ورود به سامانه خودارزیابی الکترونیکی کرونا salamat.gov.ir سامانه خودارزیابی الکترونیکی کرونا برای اطلاع از وضعیت خود درباره مشکوک بودن به کرونا در صورت داشتن علائم این بیماری با آدرس اینترنتی salamat.gov.ir راه اندازی شده است سامانه خودارزیابی الکترونیکی کرونا salamat.gov.ir علیرضا رئیسی در خبری اعام کرد: سامانه ای برای خود ارزیابی کرونا ...