شماره پیامک تماس امن در اسنپ

چگونه شماره موبایل خود را در اسنپ مخفی کنیم

0
چگونه شماره موبایل خود را در اسنپ مخفی کنیم

در این مقاله ترفند مخفی کردن شماره موبایل در اسنپ و آموزش فعالسازی تماس امن در اسنپ و تماس ناشناس با رانندگان اسنپ برای عدم نمایش شماره موبایل خود در اسنپ را به شما آموزش مدهیم و شماره پیامک مربوط به تامس امن در اسنپ را بیان میکنیم.   ترفند مخفی کردن ...