شغل ابراهیم شکوری در پرسپولیس

ماجرای عجیب سربازی نرفتن ابراهیم شکوری تا ۳۷ سالگی و علت تاخیر در سربازی

0
ماجرای عجیب سربازی نرفتن ابراهیم شکوری تا ۳۷ سالگی و علت تاخیر در سربازی

ماجرای عجیب سربازی نرفتن ابراهیم شکوری تا 37 سالگی و علت تاخیر در سربازی ابراهیم شکوری سربازی رفت : شاید این خبر برای شما هم عجیب باشد اما حقیقت دارد و ابراهیم شکوری تا سن 37 سالگی هنوز به سربازی نرفته و هم اکنون با 20 سال تاخیر در حال گذراندن ...