شعر محسن چاوشی یه مهشید حامدی

ماجرای کامل دعوا و مشاجره شدید «مهشید حامدی و محسن چاوشی» + علت دعوا

0
ماجرای کامل دعوا و مشاجره شدید «مهشید حامدی و محسن چاوشی» + علت دعوا

ماجرای کامل دعوا و مشاجره شدید «مهشید حامدی و محسن چاوشی» + علت دعوا جنگ و جدل لفظی "مهشید حامدی و محسن چاوشی" بعد از انتشار متن با يدالله و با_تيغ علي ذولفقار _سينه گردنکشان _اذن دهد ، توسط چاوشی شروع شد که مهشید همسر خواننده لس آنجلسی با انتشار متنی ...