شرکت تبلیغات محیطی

ادنل، مجری تبلیغات محیطی

1
ادنل، مجری تبلیغات محیطی

مقدمه : یکی از تاثیر گذار ترین انواع تبلیغات ، تبلیغات محیطی هست که با نام تبلیغات سنتی هم شناخته میشه ، چون اولین شکل تبلیغات هست و نسبت به تبلیغات تلویزیونی ، فضای مجازی ، دارای قدمت بیشتری هست. تبلیغات محیطی، معمولا با بیلبورد ها ، استرابورد ها ، ...