شرایط گرفتن شناسنامه برای فرزندان نامشروع

شناسنامه دار شدن فرزندان نامشروع صحت دارد؟

0
شناسنامه دار شدن فرزندان نامشروع صحت دارد؟

شناسنامه دار شدن فرزندان نامشروع صحت دارد؟ شناسنامه دار شدن فرزندان نامشروع صحت دارد؟, تکذیب "صدور شناسنامه برای فرزندان نامشروع" سیف الله ابوترابی "سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور" اظهار کرد: اینکه سازمان ثبت احوال به "فرزندان حاصل از رابطه نامشروع شناسنامه" می‌دهد، صحت و امکان ندارد.   تکذیب صدور شناسنامه برای فرزندان نامشروع خبرآنلاین ...