شب لیله الرغائب 97

متن شب لیله الرغائب + عکس پروفایل شب لیلة الرغایب ۹۷

0
متن شب لیله الرغائب + عکس پروفایل شب لیلة الرغایب ۹۷

متن شب لیله الرغائب + عکس پروفایل شب لیلة الرغایب ۹۷ متن شب لیله الرغائب : علّت این که این شب را لیله الرغائب (در میان مردم معروف به شب آرزوها) می‌گویند این است که این شب از نظر شیعه یکی از شبهائی است که نزد خداوند از فضیلت خاصّی برخوردار ...