شبکه من و تو

علت تعطیلی شبکه من و تو لو رفت + واکنش ها

0
علت تعطیلی شبکه من و تو لو رفت + واکنش ها

شبکه من و تو که گفته شده بود به علت مشکلات مالی قرار است که تعطیل شود اما به نظر میرسد ماجرا چیزی دیگر است و بحث عدم تامین بودجه توسط عربستان سعودی است گویا بعد از توافق ایران و عربستان آل سعودی تصمیمی برای تامین بودجه به شبکه منوتو ...