سیلی زدن دامپزشک

علت سیلی زدن دامپزشک خوزستانی به رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با ماجرای کامل

0
علت سیلی زدن دامپزشک خوزستانی به رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با ماجرای کامل

علت سیلی زدن دامپزشک خوزستانی به رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با ماجرای کامل یک دامپزشک خوزستانی روز جمعه 5 شهریور 1400 در حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، که همراه رئیسی رییس جمهور به خوزستان سفر کرده، در اقدامی عجیب زشت به رییس دانشگاه علوم پزشکی اهواز سیلی زد ...