سید مهدی حاجی آبادی

بیوگرافی سید مهدی حاجی آبادی خبرنگار خبرگزاری دانشجو + ماجرای فوت و سوابق خبرنگاری

0
بیوگرافی سید مهدی حاجی آبادی خبرنگار خبرگزاری دانشجو + ماجرای فوت و سوابق خبرنگاری

بیوگرافی و عکس و علت درگذشت سید مهدی حاجی آبادی خبرنگار +ماجرای فوت سید مهدی حاجی آبادی خبرنگار خبرگزاری دانشجو و از فعالان سابق دانشجویی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. سید مهدی حاجی آبادی خبرنگار و دبیر تولید محتوای خبرگزاری دانشجو بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. حاجی آبادی ...