سیامک صرافت کارگردان

بیوگرافی و عکسهای سیامک صرافت کارگردان + درگذشت و علت فوت

2
بیوگرافی و عکسهای سیامک صرافت کارگردان + درگذشت و علت فوت

سیامک صرافت کارگردان سریال روزگار و این هفت نفر و انحراف روز چهارشنبه 6 فروردین 99 بر اثر تصادف درگذشت. بیوگرافی شخصی و فیلم ها و سریال و تصاویر وی را در مجله حرف تازه برای همراهان همیشگی منتشر کردیم. بیوگرافی سیامک صرافت سیامک صرافت اهل ایران کارگردان و فیلم ساز سینما ...