سم

کمک های که مخلوط بردوفیکس به گیاهان می کند

0
کمک های که مخلوط بردوفیکس به گیاهان می کند

مخلوط بردوفیکس که نوعی سم است که خاصیت باکتری کشی و قارچ کشی دارد و این حفاظت را به صورت تماسی به گیاه می دهد یعنی برای استفاده از مخلوط بردوفیکس باید آن را به سطح گیاه و درخت بمالید.   یگی از ماده های اصلی برای تولید این مخلوط بسیار مفید ...