arongroups

سریال های آی فیلم در ماه رمضان 1400

زمان پخش و آشنایی با سریال های آی فیلم در ماه رمضان ۱۴۰۰ + ساعت پخش و تکرار

3
زمان پخش و آشنایی با سریال های آی فیلم در ماه رمضان ۱۴۰۰ + ساعت پخش و تکرار

سریال های آی فیلم همیشه پر طرفدار بوده و این شبکه برای ماه رمضان 1400 پخش سریال های جدید را برای بینندگان تدارک دیده است. سریال های صاحبدلان,ترش و شیرین,مسافری از هند,ماه و پلنگ و از سرنوشت سریال هایی هستند که قرار است از اول رمضان ۱۴۰۰ روی آنتن شبکه ...