سرنوشت تتلو چه می شود

سرنوشت امیر تتلو بعد از دستگیری توسط ایران چه می شود و علت دقیق دستگیری چیست

0
سرنوشت امیر تتلو بعد از دستگیری توسط ایران چه می شود و علت دقیق دستگیری چیست

سرنوشت تتلو چه می شود : او در ترکیه به علت شکایت‌های خصوصی متعدد بازداشت شده بود دقایقی پیش در مرز بازرگان تحویل ایران شد و بلافاصله با دستور قضایی بازداشت شد. سرنوشت امیر تتلو بعد از دستگیری توسط ایران چه می شود و علت دقیق دستگیری چیست تتلو که چند سال ...