سرطان زا بودن اسلایم

آیا اسلایم سرطان زاست؟ +علت مضر بودن اسلایم و ژل و خمیر بازی

0
آیا اسلایم سرطان زاست؟ +علت مضر بودن اسلایم و ژل و خمیر بازی

“اسلایم سرطان زاست″، و خمیر جادویی و ژل بازی بر اساس گزارش اعلام شده توسط معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی سرطان زا اعلام شدند. آیا اسلایم سرطان زاست ؟ مقدسیان رئیس شعبه سیار گشت تعزیرات استان و نوروزی کارشناس سازمان غذا و دارو استان اردبیل اعلام کردند: خمیر بازی اسلایم که ...