سردار عابدین خرم و همسرش کیست

فردی که به استاندار آذربایجان شرقی سیلی زد کیست؟، سردار عابدین خرم کیست + تصاویر

1
فردی که به استاندار آذربایجان شرقی سیلی زد کیست؟، سردار عابدین خرم کیست + تصاویر

بیوگرافی سرهنگ سپاه عاشورا که به استاندار آذربایجان شرقی سیلی زد کیست؟ و فردی که به سردار عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی سیلی زد کیست و چه سوابقی دارد و عکس و اسم و بیوگرافی فرد سیلی زننده به استاندار اذربایجان شرقی و فرد توهین کننده به سردار عابدین که ...