سخنان امام علی

سخنان امام علی درباره عدالت + احادیت گهربار امام علی

0
سخنان امام علی درباره عدالت + احادیت گهربار امام علی

در این پست می توانید از سخنان زیبای امام علی درباره عدالت و متن های عدالت خواهی امام علی و احادیث عدالت و سخنان امام علی درباره عدالت و احادیت گهربار امام علی استفاده کنید. سخنان امام علی درباره عدالت ((ان العدل میزان الله الذى وضعه للخلق و نصبه لاقامه الحق فلاتخالفه ...