تفریحات

سبزه گره زدن

عکس پروفایل و عکس نوشته گره زدن سبزه همراه متن های زیبا

0
عکس پروفایل و عکس نوشته گره زدن سبزه همراه متن های زیبا

عکس پروفایل و عکس نوشته گره زدن سبزه همراه متن های زیبا گره زدن سبزه یکی از رسم و رسوم روز طبیعت و سیزده بدر است که همه جوانان مجرد برای باز شدن بختشان و یا رسیدن به عشقشان سبزه های روی چمن و یا سبزه عیدشان را به نیت خوشبختی ...