قاصدک 24

سایت www.hrtc.ir

سایت ثبت نام ششمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۷

15
سایت ثبت نام ششمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۷

سایت ثبت نام ششمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی آغاز ثبت‌نام ششمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور از امروز ثبت نام ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور برای جذب در ۲۰ دستگاه اجرایی یکشنبه (۳۰ دی ماه) از طریق سایت اینترنتی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir آغاز خواهد شد. ششمین امتحان ...