سایت سلام نو

معرفی وب‌سایت سلام نو

0
معرفی وب‌سایت سلام نو

معرفی وب‌سایت سلام نو سایت خبری سلام نو پس از اینکه در سال 93 با تیغ فیلترینگ مواجه شد آذر 97 بار دیگر با تحریریه جدید و با رویکردی اصلاح طلبانه شروع به کار کرده است. سلام نو در سال 92 در شرایطی که اخذ مجوز وب سایت های خبری با سهولت ...