سایت ثبت نام کاریابی خارج

آدرس سایت ثبت نام اعزام نیروی کار به خارج forec.mcls.gov.ir

0
آدرس سایت ثبت نام اعزام نیروی کار به خارج forec.mcls.gov.ir

سایت ثبت نام اعزام نیروی کار به خارج اعزام نیروی کار به چهار کشور اروپایی : معاون روابط کار وزیر کار از ارسال فهرست بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار به وزارت صمت خبر داد. به گزارش حرف تازه به نقل از ایسنا، آنطور که شاکرمی گفته این لیست شامل بنگاه‌هایی است که از ...