سامانه درخواست کارت سوخت آنلاین

سایت ثبت نام و درخواست کارت سوخت آنلاین و غیرحضوری + لینک ورود

0
سایت ثبت نام و درخواست کارت سوخت آنلاین و غیرحضوری + لینک ورود

آدرس سایت ثبت نام و درخواست کارت سوخت آنلاین و غیرحضوری + لینک ورود سامانه «برخط ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت» برای ثبت درخواست کارت سوخت جدید و المثنی رونمایی شد، ثبت نام کارت سوخت در این سامانه برای دریافت خودروهای نو شماره و هم المثنی به صورت کاملا اینترنتی بوده ...