سال تحصیلی 99 - 1400

راهنمای ثبت نام دانش آموزان همه پایه ها در سامانه سناد سال ۹۹ – ۱۴۰۰

0
راهنمای ثبت نام دانش آموزان همه پایه ها در سامانه سناد سال ۹۹ – ۱۴۰۰

راهنمای ثبت نام دانش آموزان همه پایه ها در سامانه سناد سال 99 - 1400 با توجه به شیوع کرونا، اجرای پروتکل‌های بهداشتی، تعیین سهمیه های ثبت نام در مدارس در دوره‌های مختلف تحصیلی از طریق سامانه سناد (سامانه دانش آموزی) بصورت اینترنتی انجام میشود که در این بهش نحوه ورود ...

بازگشایی مدارس و دانشگاهها از ۱۵ شهریور ۹۹

1
بازگشایی مدارس و دانشگاهها از ۱۵ شهریور ۹۹

بازگشایی مدارس و دانشگاه از 15 شهریور 99 و جزئیات شروع مدارس از شنبه 15 شهریور 99 و دانشگاهها را در این بخش از مجله حرف تازه میخوانید بازگشایی مدارس و دانشگاهها از 15 شهریور 99 روحانی رییس جمهور در تاریخ 31 خرداد 99 در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: * ...