ساشا سبحانی

ساشا سبحانی علت دستگیری پویان مختاری را افشا کرد + فیلم

0
ساشا سبحانی علت دستگیری پویان مختاری را افشا کرد + فیلم

ساشا سبحانی علت دستگیری پویان مختاری را افشا کرد + فیلم ساشا سبحانی علت دستگیری پویان مختاری را افشا کرد و گفت: به علت شکستن قرنطینه در حین رانندگی در یکی از خیابان های ترکیه توسط پلیس با پاسپورت ایرانی دستگیر شده است و اولین دادگاهش نیز برگزار شد که پلیس ...