سازمان سنجش

آیا زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ تغییر کرده است؟

0
آیا زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ تغییر کرده است؟

آیا زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ تغییر کرده است؟ در پی وقوع سیل اخیر در ایام عید نوروز در فروردین ماه ۹۸ و خرابی های ناشی از این سیل ویرانگر ،علاوه بر نگرانی ها و دغدغه های اساسی هموطنان این مناطق، نگرانی و دغدغ دیگری نیز برای داوطلبان کنکور ارشد ...