زهرا خاتمی راد مجری تلویزیون

قطع همکاری دو مجری با تلویزیون + خداحافظی صبا راد و زهرا خاتمی راد از تلویزیون

0
قطع همکاری دو مجری با تلویزیون + خداحافظی صبا راد و زهرا خاتمی راد از تلویزیون

قطع همکاری دو مجری با تلویزیون + خداحافظی صبا راد و زهرا خاتمی راد از تلویزیون قطع همکاری دو مجری با تلویزیون و عدم همکاری با صدا و سیما و در اینستاگرامشان نوشتند که دیگر با تلویزیون کار نخواهند کرد و قطع همکاری کردند صبا راد و زهرا خاتمی راد از مجریان ...