arongroups

زندگینامه و عکس برادران پیروانی

بیوگرافی و سوابق برادران پیروانی (افشین ،امیرحسین و غلام پیروانی) +زندگینامه

1
بیوگرافی و سوابق برادران پیروانی (افشین ،امیرحسین و غلام پیروانی) +زندگینامه

بیوگرافی و سوابق برادران پیروانی (افشین ،امیرحسین و غلام پیروانی) +زندگینامه برادران پیروانی غلامحسین، امیرحسین و افشین پیروانی سه برادری هستند که از کودکی با فوتبال بزرگ شدند و شروع حرفه ای آنها نیز با باشگاه برق شیراز بوده است، اما در بین آنها، افشین معروفیت بیشتری دارد و توانسته به ...