تفریحات

زندگینامه حسن توزی نوحه خوان

بیوگرافی و عکسهای حسن توزی نوحه خوان بوشهری + علت فوت

2
بیوگرافی و عکسهای حسن توزی نوحه خوان بوشهری + علت فوت

بیوگرافی و عکسهای حسن توزی نوحه خوان بوشهری + علت فوت حسن توزی مداح متولد 1342 از مداحان پیشکسوتان استان بوشهر و گناوه در روز 15 فررودین 99 درگذشت. با بیوگرافی کامل و آثار مداحی و شروه خوانی و کتاب های نوحه خوانی سنتی و عکس ها و ماجرای درگذشت و ...