زندگینامه جعفر سرقینی

بیوگرافی و عکس های جعفر سرقینی وزارت صمت

0
بیوگرافی و عکس های جعفر سرقینی وزارت صمت

بیوگرافی و عکس های جعفر سرقینی وزارت صمت بیوگرافی جعفر سرقینی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و همسرش با عکس های شخصی و خانواده و فرزندان و سوابق اجرایی و مدرک تحصیلی و محل تولد و سن و پیج اینستاگرام وی را در مجله حرف تازه میخوانید بیوگرافی جعفر سرقینی جعفر سرقینی، ...