زندگینامه اسفندیار قره باغی

بیوگرافی و عکس های اسفندیار قره باغی خواننده سرودهای انقلابی

0
بیوگرافی و عکس های اسفندیار قره باغی خواننده سرودهای انقلابی

بیوگرافی و عکس های اسفندیار قره باغی خواننده سرودهای انقلابی اسفندیار قره باغی خواننده سرودهای انقلابی با خواندن سرود آمریکا ننگ به نیرنگ تو جادوانه شد، اکنون به بیماری کرونا مبتلا شده است. به همین مناسبت مروری داریم بر زندگینامه و بیوگرافی اسفندیار قره باغی و همسر و فرزندانش به همراه ...