زمان پخش برنامه هشتگ عصر جدید

معرفی کامل و موضوع برنامه هشتگ عصر جدید + ساعت پخش و تکرار

0
معرفی کامل و موضوع برنامه هشتگ عصر جدید + ساعت پخش و تکرار

معرفی کامل و موضوع برنامه هشتگ عصر جدید + ساعت پخش و تکرار برنامه هشتگ عصر جدید از شبکه سه با موضوع پشت لحظه این برنامه و لحظات تصویربرداری ،لحظات قبل و بعد از ضبط آن از شبکه سه پخش میشود و اولین قسمت این برنامه جمعه ساعت 20 پخش ...