زمان شهاب سنگ مرداد

جزئیات شهاب باران آسمان ایران دوشنبه ۲۱ مرداد ۹۸

0
جزئیات شهاب باران آسمان ایران دوشنبه ۲۱ مرداد ۹۸

جزئیات شهاب باران آسمان ایران دوشنبه 21 مرداد 98 کارشناس نجوم با بیان اینکه شهاب باران برساووشی در آسمان ایران شب دوشنبه به اوج می رسد، بیان کرد: ماه شب یازدهم مانع از رصد شهاب های بارش شهابی برساووشی می شود. شـهاب باران دوشنبه 21 مرداد 98 علی آزادگان با بیان اینکه بارش ...