زمان برگزاری آزمون استخدامی سال 96

زمان توزیع کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون استخدامی سال ۹۶

0
زمان توزیع کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون استخدامی سال ۹۶

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در سال ۹۶ جمعه سوم شهریورماه ۹۶ با حضور ۴۰۲ هزار و ۴۳۰ داوطلب برگزار می شود. دکتر حسین توکلی افزود: چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در سال ۹۶ در صبح و بعد از ظهر روز جمعه ...