زمان باز شدن تلگرام

خبر رفع فیلتر تلگرام | آیا تلگرام رفع فیلتر خواهد شد؟

0
خبر رفع فیلتر تلگرام | آیا تلگرام رفع فیلتر خواهد شد؟

خبر رفع فیلتر تلگرام | آیا تلگرام رفع فیلتر خواهد شد؟ دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه رفع فیلتر تلگرام اساسا منتفی است، گفت: هر گونه فعالیت دستگاه‌های دولتی در تلگرام و نیز هر گونه ارایه خدمات درگاه های پرداخت اینترنتی در تلگرام و پوسته‌های فارسی آن اعم ...