زمان آغاز ماه رمضان امسال

تاریخ شروع ماه رمضان ۹۷

0
تاریخ شروع ماه رمضان ۹۷

تاریخ شروع ماه رمضان 97 تاریخ شروع ماه رمضان : رمضان نیز مانند دیگر ماه‌های قمری با رؤیت هلال آغاز و با رؤیت هلال ماه بعد یا گذشت ۳۰ روز از هلال قبلی پایان می‌یابد. از جمله امور مستحب در آغاز ماه رمضان، استهلال هلال ماه است. برخی احادیث، ماه رمضان را ...