زلزله امروز فیروزکوه

زلزله در فیروزکوه تهران امروز ۲۲ تیر ۹۹

0
زلزله در فیروزکوه تهران امروز ۲۲ تیر ۹۹

زلزله در فیروزکوه تهران امروز 22 تیر 99 زلزله در فیروزکوه تهران امروز 22 تیر 99 و 18 زمین لرزه متوالی در حوالی فیروزکوه تهران ، آخرین وضعیت زلزله های متوالی فیروزکوه را در مجله حرف تازه میخوانید.   آخرین وضعیت زلزله های متوالی فیروزکوه زلزله امروز فیروزکوه به بزرگی 3.6 ریشتر ساعت ۵:۱۵ ...