زدن ژلیش ناخن در خانه

ژلیش ناخن چیست و چقدر دوام دارد؟ | تقاوت لاک ژلیش با لاک معمولی

0
ژلیش ناخن چیست و چقدر دوام دارد؟ | تقاوت لاک ژلیش با لاک معمولی

ژلیش ناخن چیست و چقدر دوام دارد؟ | تقاوت لاک ژلیش با لاک معمولی ژلیش ناخن یا همان لاک ژلیش با کاشت ناخن به روش ژل متفاوت است و این ژلیش تنها برای طراحی ناخن و استفاده از رنگ‌های مختلف برای زیباتر کردن ظاهر ناخن استفاده می‌شود و تغییری در فرم ...