تفریحات

ر. اعتمادی درگذشت

علت فوت ر. اعتمادی نویسنده رمان مشخص شد +‌علت مرگ و درگذشت

1
علت فوت ر. اعتمادی نویسنده رمان مشخص شد +‌علت مرگ و درگذشت

علت فوت ر. اعتمادی نویسنده رمان مشخص شد +‌دلیل مرگ و درگذشت ر. اعتمادی ر.اعتمادی که در سن ۹۰ سالگی درگذشت، نویسنده رمان، و روزنامه‌نگار معاصر ایرانی بود و یکی از چهره‌های مطرح ادبی در ایران بود. به گزارش رسانه‌ها ر. اعتمادی، نویسنده کتاب‌های عامه‌پسند در نودسالگی از دنیا رفت. مهدی ...