رونالدینیو فوت کرد

درگذشت و فوت رونالدینیو فوتبالیست برزیلی صحت دارد؟ + عکس خبر

0
درگذشت و فوت رونالدینیو فوتبالیست برزیلی صحت دارد؟ + عکس خبر

در خبری که ساعاتی پیش در حال انتشار است، گفته شده که رونالدینیو فوتبالیست برجسته برزیلی فوت کرده است. یک رسانه خارجی خبر درگذشت و فوت رونالدینیو را رسانه ای کرده که بعلت مصرف زیاد مشروبات الکی فوت کرده است. درگذشت و فوت رونالدینیو فوتبالیست برزیلی صحت دارد؟ یک رسانه برزیلی به ...