تفریحات

روز میراث فرهنگی

متن تبریک روز موزه و میراث فرهنگی + مجموعه عکس نوشته های روز میراث فرهنگی ۱۴۰۰

0
متن تبریک روز موزه و میراث فرهنگی + مجموعه عکس نوشته های روز میراث فرهنگی ۱۴۰۰

روز موزه و میراث فرهنگی، روز 29 اردیبهشت ماه است که با تصویب مجلس به این نام و به برای گرامیداشت این روز نامگذاری شد. به همین مناسبت، ما امروز برای شما، مجموعه از جدیدترین متن های تبریک، عکس پروفایل و عکس نوشته های جدید ویژه روز موزه و میراث ...