روز روستا و عشایر 1400

متن تبریک روز ملی روستا و عشایر ۱۴۰۰ + عکس نوشته روز روستا و عشایر مبارک ۱۴۰۰

0
متن تبریک روز ملی روستا و عشایر ۱۴۰۰ + عکس نوشته روز روستا و عشایر مبارک ۱۴۰۰

تبریک روز ملی روستا و عشایر, 15 مهر روز روستا و عشایر مبارک. ۱۵ مهر ماه در تقویم ایرانی با مصوبه عالی شورای انقلاب فرهنگی به عنوان روز ملی روستا و عشایر نامگذاری شده است. به همین مناسبت اس ام اس و متن تبریک روز روستا و عشایر به همراه ...