تفریحات

روز جهانی کارگر 99

پیام تبریک و عکس نوشته های جدید ویژه روز جهانی کارگر – ۹۹

0
پیام تبریک و عکس نوشته های جدید ویژه روز جهانی کارگر – ۹۹

روز جهانی “کارگر”، روز 1 ماه مه مصادف با 12 اردیبهشت ماه نامگذاری شده است. در این روز جشن ها و مراسمات کوچک و بزرگ توسط قشر کارگران در کشورهای مختلف از جمله ایران برگذار می شود. به همین مناسبت، امروز برای شما مجموعه از متن های تبریک و عکس ...