روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

جملات انگیزشی و عکس نوشته های جدید ویژه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر – ۲۰۲۰

0
جملات انگیزشی و عکس نوشته های جدید ویژه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر – ۲۰۲۰

روز جهانی “مبارزه با مواد مخدر”، در جهان در روز 26 ژوئن نامگذاری شده است. این روز بزرگداشت مبارزگان با اعتیاد و مواد مخدر و تمام کسانی که در این زمینه تلاش می کنند، است. همچنین در این روز معتادان بیشتر از بیش به ترک اعتیاد تشویق و کمک داده ...